Kom ih�g mig
 • Antal medlemmar
 • Medlemmar
  4780
 • V�ntande
  110
 • Unika Bes�kare
 • Idag
  50
 • Ig�r
  69
 • Den h�r m�naden:
  2345
Vad fr HNS fredrar du?

MoneyMod (36%)
Vanligt utan vapen (64%)
Resultat
FRENINGEN
Stadgar
Stadgar fr Counterzone.

1 Freningens namn
Freningens namn r Counterzone

2 Freningens ste
Styrelsen har sitt ste i Ludvika

3 Freningsform
Freningen r en ideell frening. Freningen r ansluten till Sveriges roll och konfliktspelsfrbund.

4 Syfte
Freningens syfte r frmst att frmja spelande av olika former av spel.

5 Oberoende
Freningen r religist och partipolitiskt obunden.

6 Verksamhetsr
Verksamhetsret r 1 januari till 31 december.

7 Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godknner dessa stadgar och aktivt tar stllning fr ett medlemskap genom att rligen betala freningens medlemsavgift eller, om medlemskapet r gratis, rligen gra en skriftlig anmlan till freningen. Avgiftens storlek beslutas p rsmtet. rsmtet kan besluta att det r gratis att vara medlem.
En medlem som allvarligt skadar freningen kan avstngas av styrelsen. Avstngd medlem mste diskuteras p nsta rsmte. Antingen s upphvs d avstngningen eller s utesluts medlemmen.
Styrelsen och rsmte kan upphva avstngning och uteslutning.

8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar fr freningens medlemslista, bidragsanskningar, medlemsvrvning, beslut som tas p rsmten och vrig verksamhet.
Freningens styrelse bestr av ordfrande, kassr och sekreterare. Vid behov kan ven vice ordfrande och extra ledamter vljas.
Samma person fr inte ha flera poster i styrelsen.
Styrelsen vljs p rsmte och tilltrder direkt efter valet. Valbar r medlem i freningen.

9 Revisorer
Fr granskning av freningens rkenskaper och frvaltning vljs p rsmte en eller tv revisorer. Valbar r person som inte sitter i styrelsen. Revisor behver inte vara medlem i freningen.

10 Valberedning
Fr att ta fram frslag p personer till de i stadgarna freskrivna valen kan rsmtet vlja en eller flera valberedare. Valbar r medlem i freningen.

11 Ordinarie rsmte
Ordinarie rsmte ska hllas senast den 31 mars varje r. Styrelsen beslutar om tid och plats. Fr att vara behrigt mste freningens medlemmar meddelas minst tv veckor i frvg.
Fljande renden ska alltid behandlas p ordinarie rsmte:
1) mtets ppnande
2) mtets behrighet
3) val av mtets ordfrande
4) val av mtets sekreterare
5) val av tv personer att justera protokollet
6) styrelsens verksamhetsberttelse fr frra ret
7) ekonomisk berttelse fr frra ret
8) revisorernas berttelse fr frra ret
9) ansvarsfrihet fr frra rets styrelse
10) rets verksamhetsplan
11) rets budget och faststllande av medlemsavgift
12) val av rets styrelse
13) val av rets revisor
14) val av rets valberedare
15) vriga frgor
16) mtets avslutande

12 Extra rsmte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hlften av freningens medlemmar krver det ska styrelsen kalla till extra rsmte. Vid giltigt krav p extra rsmte kan den som krvt det skta kallelsen. Fr att vara behrigt mste freningens medlemmar meddelas minst tv veckor i frvg.
P extra rsmte kan bara de renden som nmnts i kallelsen behandlas.

13 Firmateckning
Freningens firma tecknas av ordfrande och kassr var fr sig. Om srskilda skl freligger kan annan person utses att teckna freningens firma.

14 Rstrtt
Endast fullt betalande nrvarande medlem har rstrtt p rsmte. P styrelsemten har endast nrvarande ur styrelsen rstrtt.

15 Rstetal
Alla frgor som behandlas p rsmte eller styrelsemte avgrs med enkel rstvervikt om inget annat str i stadgarna. Nedlagda rster rknas ej.
Varje person med rstrtt har en rst. Vid lika rstetal fr slumpen avgra.

16 Stadgendring
Dessa stadgar kan bara ndras p rsmte.
Fr att vara giltig mste ndringen antas med tv tredjedelar av antalet rster. D stadgendring ska ske mste frslaget delges medlemmarna i kallelsen till mtet. I annat fall mste ndringen antas enhlligt.
ndring av freningens stadgar om freningsform (3), syfte (4), stadgendringar (16) och upplsning (17) krver likalydande beslut p tv p varandra fljande ordinarie rsmten.

17 Upplsning
Frslag om freningens upplsning fr endast framlggas p rsmte.
Att upplsning ska behandlas mste framg av kallelsen.
Freningen kan inte upplsas s lnge minst fem medlemmar vgrar godknna upplsningen.
Vid upplsning ska freningens skulder betalas. Drefter ska freningens tillgngar g till verksamhet i enlighet med freningens syfte. Hur detta ska ske beslutas p det sista rsmtet.
Recension: Sveriges serverproviders -...
Recension: QPAD UC Large
Recension: ZOWIE SpawN Pad G-TF
Recension: QPAD HeatoN
Recension: QPAD 5K
Recension: Mionix - KEID 20
Qpad

03Adminor
04Patrikweb

Counterzone

Jobb